Đáng tiếc cho Messi lại sút trúng xà ngang trong trận gặp Rennes 🤦🏻‍♂️

Đáng tiếc cho Messi lại sút trúng xà ngang trong trận gặp Rennes 🤦🏻‍♂️

3.10.21