Fans tại Argentina chờ Leo từ 5h sáng để được ký tặng 🤦🏻‍♂️

Fans tại Argentina chờ Leo từ 5h sáng để được ký tặng 🤦🏻‍♂️

6.10.21