Bàn thắng đầu tiên của Messi tại Ligue 1

Bàn thắng đầu tiên của Messi tại Ligue 1

21.11.21
Messi