Buổi lễ ra mắt hoành tráng của Messi trước hàng vạn cổ động viên PSG

Buổi lễ ra mắt hoành tráng của Messi trước hàng vạn cổ động viên PSG

18.8.21
Messi ra mắt cổ động viên PSG Messi ra mắt cổ động viên PSG Messi ra mắt cổ động viên PSG