Tổng hợp hình ảnh cho thấy sự vất vả của các cầu thủ theo kèm Messi

Tổng hợp hình ảnh cho thấy sự vất vả của các cầu thủ theo kèm Messi

18.11.21
Messi vs Brazil Messi vs 3 Messi vs 3 Messi vs 4 Messi vs 4 Messi vs 4 Messi vs 4 Messi vs 3 Messi vs 4 Messi vs 3