Những hình ảnh trong buổi tập luyện cùng đội tuyển ngày 11-11-2021

Những hình ảnh trong buổi tập luyện cùng đội tuyển ngày 11-11-2021

11.11.21
Leo cùng các đồng đội trong đội tuyền Argentina tập luyện trong ngày 11-11-2021
Messi tập luyện cùng đội tuyển IMG1 Messi tập luyện cùng đội tuyển Messi tập luyện cùng đội tuyển Messi tập luyện cùng đội tuyển