Cách mà Messi ăn mừng bàn thắng của đồng đội

Cách mà Messi ăn mừng bàn thắng của đồng đội

13.1.22
Cách mà Messi ăn mừng bàn thắng của đồng đội
Leo thường ăn mừng bàn thắng của đồng đội còn nhiệt hơn bàn thắng của chính bản thân mình