Bàn thắng tuyệt đẹp của Messi vào lưới Lille trong chiến thắng 5-1

Bàn thắng tuyệt đẹp của Messi vào lưới Lille trong chiến thắng 5-1

9.2.22
Bàn thắng tuyệt đẹp của Messi vào lưới Lille